BLÅSMUSIKCENTRUM

Göteborg Wind Orchestra har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att utveckla ett Blåsmusikcentrum. Våra samarbeten med orkestrar inom det ideella musiklivet, musikutbildningar, projektet Skolbussen mm är en del av det som sätter etiketten Blåsmusikcentrum på.

Under 2017 kommer vi att vidareutveckla GWO:s Blåsmusikcentrum i nära samarbete med ett antal intressenter i ett blåsarnätverk byggts upp. Vi vill inspirera barn och ungdomar att spela, stimulera den rika flora av orkestrar i det ideella musiklivet som finns men också utveckla en nationell roll.
Göteborg Wind Orchestra ska vara den professionella spetsen på en bred folkrörelse.