OM OSS

Göteborg Wind Orchestra har långa och stolta traditioner från Göteborg Spårvägspersonals Musikkår som bildades redan år 1905. Från en ren fritidsverksamhet blev orkestern i olika steg delvis professionaliserad och fick så småningom namnet Spårvägens Musikkår. Orkestern blev en heltidsanställd professionell ensemble och fick namnet GöteborgsMusiken när stiftelsen bildades år 1992 och den bytte namn till Göteborg Wind Orchestra (GWO) under år 2007.

Idag är GWO en halvtidsanställd professionell blåsorkester med 22 musikertjänster samt en ledning och administration där samtliga har halvtidsanställningar. Verksamheten finansieras av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt av de intäkter som verksamheten genererar. Orkestern har även sponsorbidrag från Göteborgs Spårvägar.


GWO ger konserter på hemmascenen Kronhuset men även på andra platser i Göteborg och i andra kommuner i Västra Götalandsregionen. Utöver de konserter som bildar verksamhetens säsongsprogram ger orkestern barn- och skolkonserter samt genomför workshops och samarbeten med verksamheter i det ideella musiklivet. Orkestern gör också renodlade uppdragskonserter.


Vår själ och identitet är att GWO är just det som namnet säger - en orkester. Detta betyder att orkesterverksamheten och orkesterns konserter är det fundament som vi utvecklar verksamhet samt bygger vår struktur och inriktning på. Vi arbetar dessutom med olika stödjande aktiviteter som stärker vår identitet och roll. Dessa aktiviteter utgår från våra uppdrag där utvecklingen av ett Blåsmusikcentrum är det tydligaste.


      Verksamhetsidé

  • GWO är en blåsorkester som erbjuder musikaliska upplevelser av högsta kvalitet och som med sin unika klang och nya initiativ tar blåsmusiken in i framtiden.
  • GWO driver ett Blåsmusikcentrum som förvaltar en lång blåsmusiktradition samt inspirerar både dagens och framtidens blåsmusiker.
  • GWO är en regional kraft som stärker Göteborgs och Västra Götalands kulturliv.
    Göteborg Wind Orchestras konstnärliga vision

      Sveriges framtidsorkester inom blåsmusik!

      GWO tar blåsmusiken in i framtiden genom att:

  • vårda  och  levandegöra  ett  stort  och  brett  musikaliskt  arv   av musik skriven och/eller arrangerad för blåsorkester
  • som den professionella spetsen på en bred folkrörelse stimulera barn och ungdomar att spela och vara en inspiratör för det ideella musiklivet
  • söka nya dimensioner och uttryckssätt genom egen utveckling och spännande samarbeten med tonsättare, dirigenter, solister, ensembler samt andra kulturformer. Våra influenser hämtas ur musik från hela världens klanger.