VÄNFÖRENINGEN GWO

Vänföreningen GWO har till uppgift att stödja­ orkestern i dess verksamhet. Som medlem erhåller du diverse förmåner, inte minst rabatterat pris på orkesterns egenproducerade konserter samt gratis inträde till den årliga konserten som ges exklusivt för vänföreningen. Vänföreningen finns på plats vid de flesta konserter, då man säljer skivor och kaffe samt lämnar information om verksamheten.

Du som vill bli medlem betalar årsavgiften 125 kronor till plusgiro 424141-0. Vänligen uppge namn, adress och gärna telefonnummer och e-postadress. För ständigt medlemskap betalas ett engångsbelopp på 1250 kronor. Frågor om vänföreningen besvaras av ordförande Leif Lundin, e-post vanforeningen@gwo.se

 

Du kan också kontakta vänföreningen via formuläret till höger.
 

Kontakta Vänföreningen